Kiên tâm

Tạo giá trị

  • Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2)

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2)

+5 ảnh

Tổng quan

Công trình Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2) đã chính thức khởi công vào sáng ngày 17/02/2023 tại Huyện Bình Chánh, TP. HCM, có diện tích 128.505 m2, với quy mô mỗi căn 1 tầng hầm, 10 tầng cao và mái, gồm khối giảng đường, khối hành chính, thư viện, nhà thể thao, nhà để xe, nhà bảo vệ.

Dự kiến năm 2025 sẽ đưa Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2) vào hoạt động.

Thông tin chi tiết

Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp

                                           

Địa điểm xây dựng:

Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Hạng mục:

Xây dựng và M&E

                                           

Tổng diện tích xây dựng:

128.505 m2

                                           

Quy mô dự án:

Mỗi căn 1 tầng hầm, 10 tầng cao và mái, gồm khối giảng đường, khối hành chính, thư viện, nhà thể thao, nhà để xe, nhà bảo vệ.